Belgische Langhaarkatten

Vereniging 

Ook voor Halflang- Korthaar en Huiskatten 

INSCHRIJVINGSFORMULIER SHOW

Voor een nest onderste formulier gebruiken
* Dit is een verplicht in te vullen  veld

Showdatum + Plaats GEANNULEERD
 
Naam exposant/Nom*
Straat/Rue*
Postnr./Code post.*
Gemeente/Lieu*
Land/ Pays*
Tel / gsm*
E-mail:*
Lid bij/Membre chez BLKV?
Naam kat/Nom du chat*
Stamboomnr / N° du ped.*
Ras/Race*
Rastype*
Kleur/Couleur*
Aftekening
Oogkleur/Coul.yeux*
Geslacht/Sexe*
Geb.datum/Date de naiss.*  
Vader/Père*
Moeder/Mère*
Fokker/Eleveur*
Klasse/Classe*
Reeds eerder behaalde titels van de zelfde klasse als waar u voor inschrijft
Des titres dans la même classe que vous inscrives pour
Keurmeester/ Juge
Behaalde titel/ Titres 2  
Keurmeester/ Juge
Behaalde titel/ Titres 3  
Keurmeester/ Juge
Behaalde titel/ Titres 4  
Keurmeester/ Juge
Werd voor deze show eerder ingeschreven ?/ Déjà inschrit pour l'exposition  ?
Zo ja/ Si oui
Totaal aantal ingeschreven katten/Nombre total de Chats inscrits
Plaatsing naast/A côté de (indien mogelijk/si possible)
Steward / Assesseur:
Eventuele opmerkingen/ Commentaires
Datum*
Plaats*

U verklaart zich akkoord met het showreglement

Vous vous déclarez d'accord avec le règlement de l'exposition

Inschrijving nest

* Dit is een verplicht in te vullen  veld

Showdatum + Plaats GEANNULEERD
 
Naam exposant/Nom*
Straat/Rue*
Postnr./Code post.*
Gemeente/Lieu*
Land/ Pays*
Tel / gsm*
E-mail:*
Lid bij/Membre chez BLKV ?
Ras nest/Raceportee*
Geb.datum/Date de naiss.*  
Vader/Père*
Moeder/Mère*
Fokker/Eleveur*
Katje/ Chat 1
Kleur/Couleur
Geslacht/ Sexe
Katje/ Chat 2
Kleur/Couleur
Geslacht/ Sexe
Katje/ Chat 3
Kleur/Couleur
Geslacht/ Sexe
Katje/ Chat 4
Kleur/Couleur
Geslacht/ Sexe
Katje/ Chat 5
Kleur/Couleur
Geslacht/ Sexe
Katje/ Chat 6
Kleur/Couleur
Geslacht/ Sexe
Werd er voor deze show eerder ingeschreven ?/ Déjà inschrit pour l'exposition  ?
Zo ja/ Si oui
Zo mogelijk plaatsing naast of vlakbij / A côté de (indien mogelijk/si possible)
Steward / Assesseur:
Eventuele opmerkingen/
Commentaires
Datum/ Date*
Plaats/Lieu *

Home

Shows BLKV

Showuitslag

Showkalender